นโยบายเว็บไซต์

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์โดยคลินิกรักษาอาการปวดหลังนานาชาติ ILC และ บริษัท ในเครือ (จากที่นี้เรียกรวมกันว่า "คลินิกนี้") รวมทั้งบุคคลที่สาม ผู้ใช้เว็บไซต์นี้สามารถทำซ้ำเนื้อหาโดยดาวน์โหลดหรือวิธีการอื่น ๆ ได้เฉพาะในกรณีที่วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้คือการใช้หรือใช้ภายในบ้านหรือปัจจัยที่จำกัดอย่างเท่าเทียมกัน
นอกจากนี้เมื่อมีการแนบ "เนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจาก" คลินิกนี้หรือบุคคลที่สามแล้วจะต้องมีสำเนาที่แนบมาด้วย แม้ในกรณีที่มีการทำซ้ำเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นหากมีการแยกการใช้งานตามลิขสิทธิ์ออกในเนื้อหาเฉพาะเนื้อหาสามารถใช้งานได้ตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
หากมีภาพส่วนตัวหรือเนื้อหาที่เป็นของบุคคลที่สามรวมอยู่ด้วยหรือหากคลินิกนี้เห็นว่าการใช้งานไม่เหมาะสมเราอาจปฏิเสธการอนุญาตให้ใช้เนื้อหาของเรา ยกเว้นในกรณีดังกล่าวข้างต้นหรือตามที่กำหนดโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของญี่ปุ่นเนื้อหาเหล่านี้ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือในสถานการณ์ใด ๆ เช่นการปรับตัวหรือการรับส่งข้อมูลสาธารณะโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือลิขสิทธิ์
สิทธิในเครื่องหมายการค้าโลโก้หรือชื่อธุรกิจที่ตีพิมพ์ในเว็บไซต์นี้เป็นของคลินิกนี้หรือแก่เจ้าของรายนั้น ๆ ห้ามใช้สิ่งเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากคลินิกนี้เว้นแต่จะได้รับการยอมรับจากกฎหมายเครื่องหมายการค้าญี่ปุ่นหรือกฎหมายอื่นเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่น ๆ ดังนั้นโปรดขอรับความยินยอมโดยการติดต่อคลินิกนี้ล่วงหน้า
คลินิกนี้ไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิลิขสิทธิ์สิทธิบัตรสิทธิในเครื่องหมายการค้าหรือสิทธิอื่นๆ ของคลินิกหรือบุคคลที่สามเกี่ยวกับเนื้อหาในเว็บไซต์นี้หรือเราไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับรายละเอียดของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้
คลินิกนี้ไม่รับประกันว่ารายละเอียดของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ถูกต้องหรือถูกต้องในทุกกรณี หากมีโอกาสเกิดความเสียหายการบาดเจ็บหรือความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้คลินิกนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ
คลินิกนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด นอกจากนี้การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือหยุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลินิกนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์เหล่านี้
คลินิกนี้อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวโปรดทราบว่านโยบายเว็บไซต์จากหลังการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

เกี่ยวกับข้อยกเว้นของเรา

คลินิกนี้ไม่รับประกันว่ารายละเอียดของเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ถูกต้องหรือถูกต้องในทุกกรณี หากมีโอกาสเกิดความเสียหายการบาดเจ็บหรือความสูญเสียใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้คลีนิกนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ
คลินิกนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือลบเนื้อหาหรือ URL ของเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลล่าสุด นอกจากนี้การจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจถูกระงับหรือหยุดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คลินิกนี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายการบาดเจ็บหรือความสูญเสียที่เกิดจากสถานการณ์เหล่านี้
คลินิกนี้อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีดังกล่าวโปรดทราบว่านโยบายเว็บไซต์จากหลังการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจขอให้ลูกค้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นี้และใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อบริการลูกค้าของเรา ในกรณีนี้เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้โดยอิงตามนโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องคือข้อมูลที่เราขอให้ระบุผ่านทางเว็บไซต์นี้โดยระบุชื่อลูกค้าเช่นชื่อเต็มของลูกค้า ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์หรือโทรสาร เพศ วันเกิด อาชีพหรืองานอดิเรก
หากเราขอให้ลูกค้ามอบข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางเว็บไซต์นี้เราจะระบุวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลนั้นและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น นอกจากนี้เรายังแต่งตั้งบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้มาด้วยและเราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
เว็บไซต์นี้จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่บุคคลที่สามเว้นแต่เราจะได้รับความยินยอมจากลูกค้า อย่างไรก็ตามข้อจำกัดในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามไม่สามารถทำได้ได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:
เราได้รับความยินยอมจากลูกค้าในการให้ข้อมูลส่วนบุคคล
จำเป็นต้องให้ข้อมูลตามกฎหมายหรือข้อกำหนดของรัฐบาล
หากจำเป็นสำหรับการจัดการเว็บไซต์นี้เราอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าแก่ บริษัท ที่เราได้ดำเนินการด้านภายนอก ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราให้ไว้จะ จำกัด เฉพาะขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้นและเราจะดูข้อมูลผ่านทางสัญญาหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกันกับผู้รับข้อมูลว่าการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
คลินิกนี้จะดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงความพยายามของเราเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวต่อไปในขณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาโดยเว็บไซต์นี้ นอกจากนี้หากการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการเขียนขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งและแยกกันภายในเว็บไซต์นี้คำอธิบายดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาก่อน