Intercare Asia 2019 กรุงเทพฯ ประเทศไทย

     คลินิกเราได้เข้าร่วมงาน「Intercare Asia 2019」ที่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทคบางนา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2562  ในครั้งนี้มีแพทย์ผู้อำนวยการคลินิกและเจ้าหน้าที่หลายท่านไปร่วมจัดบูธด้วย

    ปีที่แล้วมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานกว่า 10,000 คนและในปีนี้ก็เช่นกัน อีกทั้งในประเทศไทยนั้นก็มีผู้ที่มีอาการปวดหลังเป็นจำนวนมาก

   ผู้เข้าเยี่ยมชมงานได้ให้ความสนใจกับวิธีการรักษาแบบ DST (Dicseel Treatment) ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาของคลินิกเราและ

จากนี้ไปเราจะพยายามและทุ่มเทอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยในแต่ละประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่นด้วย