วิดีโอคนไข้หลังเข้ารับการรักษาที่ ILC Clinic

คนไข้บินมาจากประเทศไทยเพื่อเข้ารับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกับทาง ILC Clinic

หลังรักษาเสร็จคนไข้สามารถเดินทางกลับโรงแรมได้ เพราะคลินิกเรารักษาด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่

เป็นการซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพโดยไม่ต้องผ่าตัดหรือนอนพักฟื้น

ที่โรงพยาบาล