อัตราค่ารักษาพยาบาล

ตารางอัตราค่ารักษาพยาบาล

วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์) 1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 308,000 Japanese Yen (JPY) 363,000 Japanese Yen (JPY) 418,000 Japanese Yen (JPY) 473,000 Japanese Yen (JPY) 528,000 Japanese Yen (JPY)
วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน) 1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 330,000 Japanese Yen (JPY) 385,000 Japanese Yen (JPY) 440,000 Japanese Yen (JPY) 495,000 Japanese Yen (JPY) 550,000 Japanese Yen (JPY)
วิธีการรักษาแบบไฮบริดเลเซอร์ 1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 440,000 Japanese Yen (JPY) 495,000 Japanese Yen (JPY) 550,000 Japanese Yen (JPY) 605,000 Japanese Yen (JPY) 660,000 Japanese Yen (JPY)
วิธีการรักษาแบบ PIDD
(ปลูกฝัง)
1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 825,000 Japanese Yen (JPY) 935,000 Japanese Yen (JPY) 1,045,000 Japanese Yen (JPY) 1,155,000 Japanese Yen (JPY) 1,265,000 Japanese Yen (JPY)
วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™) 1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 1,320,000 Japanese Yen (JPY) 1,430,000 Japanese Yen (JPY) 1,540,000 Japanese Yen (JPY) 1,650,000 Japanese Yen (JPY) 1,760,000 Japanese Yen (JPY)
หมายเหตุ
※สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกของเราค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการตรวจวินิจฉัยและ MRIหรือการทดสอบอื่นๆ จะรวมอยู่อัตราค่ารักษาข้างต้น
※จ่ายค่ารักษากึ่งหนึ่งของค่ารักษาเต็ม หากทำการรักษาซ้ำอีกครั้งภายใน 3 ปีหลังการรักษา
※อัตราค่ารักษาข้างต้นยังไม่รวมภาษี
※วิธีการรักษานี้ไม่สามารถใช้ประกันสังคมได้ ดังนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
※การชำระค่ารักษากรุณาชำระในวันที่เข้ารับการรักษาและสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตประเภท Visa, Master, Union Pay
※หากมีความต้องการทำกายภาพบำบัด (บำบัดอาการปวดหลัง) สามารถโอนค่าใช้จ่ายผ่านทางธนาคารได้
※สามารถขอคืนภาษีได้สำหรับผู้ที่ทำเรื่องขอคืนภาษีค่ารักษา