วัตถุประสงค์ของการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังที่ได้รับความเสียหาย

วัตถุประสงค์ในการรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง เช่น โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ไม่ได้มีเพียงแค่วิธีการรักษาแบบ DST แต่ยังมีวิธีอื่นๆ เช่น การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด การรักษาด้วยเลเซอร์ (PLDD) การรักษาด้วยโอโซน (PODD) การเปลี่ยนหมอนรองกระดูกสันหลังเทียมและการกำจัดสารน้ำภายในหมอนรองกระดูกออก เป็นต้น ก่อนอื่นเราขออธิบายว่าหมอนรองกระดูกสันหลังคืออะไรและทำไมต้องรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง

 • ภาพประกอบ

  กระดูกสันหลังประกอบด้วยกระดูกและหมอนรองกระดูก ดังภาพที่ 1

 • Illustration 2

  หมอนรองกระดูกสันหลังมีโครงสร้างสองชั้นประกอบด้วยสารน้ำที่อยู่ภายในแกนกลาง (Nucleous Pulposus)และเยื่อหุ้มที่อยู่รอบนอก (Annulus Fibrosus)ดังภาพที่2

หมอนรองกระดูกสันหลังที่ไม่มีปัญหาหรือความผิดปกติ แม้ว่าจะออกกำลังกายแบบหนักๆก็สามารถรับแรงกระแทกไว้ได้จึงไม่ส่งผลกระทบต่อกระดูกและเอ็นโดยรอบ ในช่วงวัยเด็กจะไม่มีอาการปวดหลังเรื้อรังหรือการบาดเจ็บของเส้นประสาทเกิดขึ้น เนื่องจากการทำงานของหมอนรองกระดูกสันหลังอยู่ในสภาพปกติ แต่อย่างไรก็ตามหมอนรองกระดูกสันหลังนี้จะเริ่มมีความเสียหายเกิดขึ้นดังเช่นภาพด้านล่างนี้โดยบางคนอาจจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงอายุประมาณ 16 ปี

 • Illustration 3

  ความเสียหายของหมอนรองกระดูกสันหลัง คือรอยแตกร้าวที่เกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มชั้นนอกดังภาพที่ 3

หากเกิดรอยแตกร้าวที่เยื่อหุ้มชั้นนอก สารน้ำที่อยู่ภายในก็จะรั่วออกมาอย่างรวดเร็วและเคลื่อนไปทับเส้นประสาทดังภาพที่ 4 ในทางตรงกันข้ามถ้าค่อยๆรั่วออกมาการเคลื่อนไปทับเส้นประสาทก็จะเห็นได้ไม่ชัดเจน แต่ปริมาณสารน้ำที่อยู่ภายในจะลดลงทำให้หน้าที่การทำงานของหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมลงดังภาพที่ 5

เมื่อหน้าที่การทำงานของหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมลง กระดูกสันหลังก็ต้องรับภาระมากขึ้นทำให้กระดูกสันหลังและเอ็นผิดรูปส่งผลให้ข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบหรือเอ็นแข็งกลายเป็นกระดูก ท้ายที่สุดเกิดเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบหรือช่องระหว่างข้อกระดูกสันหลังตีบแคบดังภาพที่ 6

จากความเสียหายของหมอนรองกระดูกสันหลังดังที่กล่าวมาข้างต้นในที่สุดก็นำไปสู่โรคทางกระดูกสันหลัง ดังนั้นการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังอันเป็นต้นเหตุที่แท้จริงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ

ภาพรวมวิธีการรักษา

 • วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2010 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีนี้สามารถรักษาโรคได้หลายหลายประเภทรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังการผ่าตัดด้วยและเป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถ “ ซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลัง ” ได้

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PIDD (Implant)

  การรักษาแบบปลูกฝังเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลังที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2000 ประสิทธิภาพที่ได้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหมอนรองกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับวิธีแบบ PLDD วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ ไฮบริดเลเซอร์

  การรักษาที่รวมข้อดีของวิธีการรักษาแบบ PLDD และ PODD เข้าด้วยกัน วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยโอโซนที่ใช้รักษากันอย่างแพร่หลายในแถบยุโรปตั้งแต่ปี 1990 วิธีนี้สามารถรักษาโรคได้หลากหลายประเภท

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์แบบผู้ป่วยนอกเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1980 และเป็นวิธีการรักษาหลักๆที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่