การรักษาต้นเหตุและสาเหตุที่แท้จริงของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทคืออะไร?

หากอธิบายเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกสันหลังแบบง่ายๆก็คือ หมอนรองกระดูกที่อยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ ภายในแกนกลางของหมอนรองกระดูกสันหลังจะมีสารน้ำ (Nucleous Pulposus) ที่มีลักษณะเหมือนวุ้นและเยื่อหุ้มชั้นนอก (Annulus Fibrosus) ซึ่งเป็นกลุ่มเส้นใยที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆเต็มไปด้วยคอลลาเจนเป็นตัวห่อหุ้มสารน้ำไม่ให้เคลื่อนออกมา สรุปได้ว่าหมอนรองกระดูกมีองค์ประกอบสองส่วน คือ สารน้ำ (Nucleous Pulposus) และเยื่อหุ้มชั้นนอก (Annulus Fibrosus) โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทคือ ลักษณะที่เยื่อหุ้มชั้นนอกเกิดรอยแตกหรือฉีกขาดทำให้สารน้ำที่อยู่ภายในเคลื่อนออกมาข้างนอก

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

 • 1

  "แบบ Protrusion": เยื่อหุ้มชั้นนอกมีรอยแตกเล็กน้อย สารน้ำยังไม่เคลื่อนทะลุออกมาจากเยื่อหุ้มชั้นนอก แต่เคลื่อนตัวไปด้านหลังและกดทับเส้นประสาทบางส่วน

 • 2

  "แบบ Extrusion": เยื่อหุ้มชั้นนอกเกิดรอยแตกจากการที่หมอนรองกระดูกได้รับบาดเจ็บ สารน้ำจึงเคลื่อนทะลุออกมาจากเยื่อหุ้มชั้นนอกและกดทับที่เส้นประสาทโดยตรง

สาเหตุของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทคืออะไร?

สาเหตุหลักๆคือ ความเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรม อายุที่เพิ่มขึ้นและพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อเยื่อหุ้มชั้นนอกเกิดรอยแตกเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรืออายุที่เพิ่มมากขึ้นนั้น สารน้ำที่อยู่ในแกนกลางของหมอนรองกระดูกสันหลังซึ่งเต็มไปด้วยส่วนประกอบของน้ำก็จะรั่วไหลออกมาจากเยื่อหุ้มเกิดการสูญเสียมวลน้ำทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังบางและยุบตัวลง โดยเฉพาะการยกของหนักในชีวิตประจำวันหรือเล่นกีฬาอย่างรุนแรงอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลัง เราสามารถตรวจสอบสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลังได้โดยการ X-Ray หรือ MRI บริเวณที่เป็นสีดำทึบคือหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดการยุบตัว

สาเหตุของอาการปวดคืออะไร?

ก่อนหน้านี้มีเรื่องที่เป็นปริศนาคือ มีบางกรณีที่หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาทระดับรุนแรงแต่ไม่มีอาการปวดและในทางตรงกันข้ามมีบางกรณีที่เคลื่อนทับเพียงเล็กน้อยแต่กลับมีอาการปวดอย่างรุนแรง แต่เมื่อเร็วๆนี้จึงได้เข้าใจว่าสารน้ำที่ยื่นทะลุออกมาทำให้เกิดการอักเสบ การอักเสบที่ลุกลามไปยังเส้นประสาทที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนี้ทำให้เกิดอาการปวด การอักเสบของสารน้ำที่ยื่นออกมาพิสูจน์แล้วว่าสามารถหายเองได้ตามระยะเวลา(หลายเดือน) ถ้าให้เปรียบเทียบก็คงเหมือนกับการจุดกองไฟ หากเราโยนฟืนใหม่เข้าไปไฟก็จะลุกไหม้แรงขึ้น แต่พอผ่านไปสักช่วงระยะหนึ่งไฟมันก็จะดับไปเอง ส่วนฟืนที่มอดไหม้ก็จะหลงเหลือเป็นเถ้าถ่าน สำหรับส่วนที่เคลื่อนออกมาหลังการอักเสบหากมันหายเองได้ตามธรรมชาติแล้วจะหลงเหลือร่องรอยไว้เช่นเดียวกับเถ้าถ่านและส่วนที่เคลื่อนออกมาแล้วหลงเหลือไว้เหมือนกับเถ้าถ่านนี้ เมื่อนำไปตรวจสอบด้วยภาพวินิจฉัยเราจะมองเห็นเป็นการเคลื่อนทับเส้นประสาทที่อยู่ในระดับรุนแรง แต่เนื่องจากเป็นสภาพหลังการอักเสบแล้วจึงไม่มีอาการใดปรากฎออกมา
อาการปวดจากหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทจึงมีสาเหตุมาจากการอักเสบของสารน้ำอันใหม่ที่เคลื่อนทะลุออกมา ไม่ใช่การกดทับเส้นประสาททางกายภาพจากสารน้ำที่เคลื่อนทะลุออกมาแล้ว
กล่าวคือ ผู้ที่มีอาการปวดอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะผ่านมาหลายเดือนแสดงว่าเกิดจากสารน้ำในหมอนรองกระดูกสันหลังที่รั่วไหลออกมาใหม่ ในทางกลับกันผู้ที่มีอาการดีขึ้นแสดงว่าไม่มีการรั่วไหลของสารน้ำแล้ว การผ่าตัดเป็นการทำให้อาการอักเสบหายไปโดยการนำเอาสารน้ำส่วนที่รั่วไหลออกซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก แต่ไม่สามารถปิดรอยแตกของเยื่อหุ้มชั้นนอกของหมอนรองกระดูกสันหลังได้ สารน้ำจึงเกิดการรั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอัตราการเกิดซ้ำสูง

 • การผ่าตัดไม่สามารถรักษาต้นเหตุของปัญหาหมอนรองกระดูกสันหลังได้

วิธีรักษาโรคหมอรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

การรักษาแบบประคับประคอง การรักษาโดยการผ่าตัด การรักษาโดยให้มีแผลน้อยที่สุด
สำหรับการรักษาในระยะแรกจะเลือกใช้วิธีรักษาแบบประคับประคองมากที่สุด ฉีดยาบล็อกหลังหรือใช้ยาในการรักษาเพื่อบรรเทาอาการปวดและชา
แต่บางครั้งก็ไม่สามารถบรรเทาอาการปวดและชาได้ จึงอาจมีการพิจารณาให้รักษาแบบผ่าตัด
การผ่าตัดหมอนรองกระดูดเคลื่อนทับเส้นประสาทนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายของหมอนรองกระดูก แต่ในกรณีการผ่าตัดหมอนที่ยื่นออกมานั้นจะใช้วิธี PELD / MED โดยจะใช้กล้อง Endoscope ส่องในการผ่าตัด
ซึ่งเป็นวิธีปกติทั่วไป และสำหรับการรักษาโดยให้มีแผลน้อยที่สุดนั้นจะไม่มีการผ่าหลังแต่จะใช้เข็มเพียง 1 เล่ม รักษา โดยจะเลือกใช้วิธี PLDD และ วิธีการฉีดสารยาเข้าไปในหมอนรองกระดูกซึ่งเป็นวิธีรักษาแบบใหม่

การรักษาของเรามีประสิทธิภาพอย่างไรสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท?

ที่คลินิกของเราดำเนินการรักษาโดยการซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีรอยแตกหรือฉีกขาดจากเยื่อหุ้มชั้นนอกที่เสื่อมสภาพ หากขนาดของหมอนรองกระดูกสันหลังไม่ได้ลดลงมากหรือเยื่อหุ้มไม่ได้มีความเสียหายก็สามารถรักษาด้วยวิธี PIDD PODD และ PLDD ได้ แต่ถ้าสภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่มีรอยแตกหรือฉีกขาดจะทำให้เกิดการสูญเสียมวลน้ำและค่อยๆบางลง กรณีนี้แนะนำให้รักษาด้วยวิธี DST เพราะวิธีนี้สามารถฟื้นฟูรอยแตกของเยื่อหุ้มชั้นนอกของหมอนรองกระดูกสันหลังอันเป็นต้นตอของสาเหตุได้ แม้แต่ผู้ที่เคยผ่าตัดมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้นหรือผู้ที่กลับมาเป็นซ้ำก็สามารถรักษาด้วยวิธี DST นี้ได้ สารน้ำในหมอนรองกระดูกสันหลังที่รั่วไหลออกมาอย่างต่อเนื่องจะทำให้หมอนรองกระดูกยุบตัวจนสุดท้ายทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ดังนั้นการทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังกลับสู่สภาวะเดิมที่มีความยืดหยุ่นโดยการป้องกันการรั่วไหลของสารน้ำจึงเป็นการควบคุมวิวัฒนาการของโรคอย่างเช่น โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบได้

 • การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยการรักษาแบบ DST

 • ภาพตัวอย่างของหมอนรองกระดูกสันหลังที่ได้รับการซ่อมแซมและฟื้นฟูโดยการรักษาแบบ DST

DST เป็นวิธีที่สามารถทำให้หมอนรองกระดูกสันหลังที่เสื่อมสภาพ ยุบตัวหรือสูญเสียมวลน้ำกลับสู่สภาพที่อ่อนเยาว์ได้โดยการซ่อมแซมฟื้นฟูรอยแตกและความเสื่อมสภาพของหมอนรองกระดูกสันหลัง แต่กรณีที่หมอนรองกระดูกเคลื่อนในระดับที่รุนแรง เราจะแนะนำให้ผ่าตัดเพื่อลดอาการอักเสบก่อนและหลังการผ่าตัดจึงรักษาที่ตัวหมอนรองกระดูกสันหลังกับทางคลินิกเราเพื่อรักษาหน้าที่การทำงานของหมอนรองกระดูกสันหลังและเป็นการป้องกันการเกิดซ้ำอีก
บางคนอาจจะคิดว่าหมอนรองกระดูกสันหลังปกติดีโดยดูจากผลตรวจ MRI หรือเอ็กซเรย์จึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการปวดหลังที่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด แต่ในความเป็นจริงแล้วเยื่อหุ้มชั้นนอกอาจจะมีรอยแตกหรือสารน้ำข้างในค่อยๆรั่วไหลออกมา การรักษาด้วยวิธี DST ของคลินิกเราจะตรวจสอบสภาพรอยแตกของหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยสารทึบรังสีจึงสามารถวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังแต่ไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดเหล่านั้นได้

วิธีการป้องกันโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเป็นวิธีที่พบได้บ่อยในคนหนุ่มสาว และกลุ่มอายุที่ใช้แรงงานเป็นสำคัญด้วย
โดยเฉะพาะกลุ่มคนที่นั่งทำงานเป็นเวลานานๆ นั้นปกติแล้วต้องระมัดระวังเกี่ยวกับท่าทางและวิธีการเคลื่อนไหวตัวเองด้วย
บางครั้งการลุกขึ้นยืนและยืดกล้ามเนื้อบ้างหรือเดินบ้างจะช่วยลดภาระการทำงานของหลังช่วงล่างได้
อีกทั้งการบริหารร่างกายหรือการยืดตัวจะช่วยไม่ทำให้เจ็บหลังและยังเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการเกิดซ้ำด้วย
หากมีของหนักจำนวนมากให้งอเข่าเพื่อยกของขึ้น โดยไม่ต้องใช้หลังในการยก

ถามตอบเกี่ยวกับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

 • question

  การผ่าตัดหมอนรองกระดูกจะใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมง กี่วันถึงจะเดินได้

  answer

  จะขึ้นอยู่กับวิธีรักษา แต่วิธี ELD-MED จะต้องอยู่คลินิกเป็นเวลา 2-3 วัน หลังจากนั้นถึงกลับบ้านได้
  คลินิกเราก็มีวิธีรักษา PLDD และ DST หลังผ่าตัดเพียง 1 ชั่วโมงก็สามารถลุกเดินและกลับบ้านได้

 • question

  โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเป็นโรคอันตรายไหม

  answer

  ขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละคน บางคนมีอาการหนัก นั่งไม่ได้ เดินไม่ได้ ก่อนอื่นจะวินิจฉัยหลังส่วนล่างก่อนแล้วจะพิจารณาวิธีรักษาต่อไป

 • question

  เมื่อกำจัดส่วนที่เคลื่อนทับเส้นประสาทออกแล้ว จะกลับมาเป็นอีกครั้งหรือไม่

  answer

  เมื่อกำจัดออกไปแล้วจะรู้สึกบรรเทาอยู่บ้าง แต่ก็มีบางกรณีที่อาจกลับมาเป็นได้อีกเพราะสารน้ำในหมอนรองกระดูกจากส่วนที่ซ่อมแซมไปแล้วรั่วไหลออกมาอีกครั้ง
  ดังนั้นจึงมีเพียงวิธี DST เท่านั้นที่สามารถเลี่ยงการเปิดปากแผลได้และลดความเสี่ยงของการเกิดซ้ำได้ด้วย

 • question

  เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว ยังสามารถผ่าตัดได้อีกครั้งหรือไม่

  answer

  สามารถทำได้
  คลินิกของเราใช้เข็มในการรักษา เพราะฉะนั้นแม้ว่าเคยผ่าตัดมาแล้วก็สามารถรักษาได้
  อันดับแรกจะมีการสอบถามอาการและให้คำปรึกษาเพื่อวินิจฉัยสำหรับวิธีรักษาที่ดีที่สุด

 • question

  ในกรณีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้ว ไม่ควรออกกำลังกายใช่ไหม

  answer

  การออกกำลังกายควรอยู่ในระดับปานกลางเว้นแต่ว่าจะมีอาการเจ็บปวดเกินจนออกกำลังกายไม่ได้
  หากไม่ออกกำลังกายกล้ามเนื้ออาจอ่อนแอลงและความเจ็บปวดอาจเพิ่มขึ้น
  อาการอาจบรรเทาลงได้หากมีวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสม
  คลินิกเราได้ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญติดตั้งเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อการพักฟื้นอาการปวดหลัง

 • question

  มีวิธีการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอย่างไร

  answer

  จะมีการดูประวัติการรักษา สอบถามอาการที่เกิดขึ้นตั้งแต่ครั้งแรก เชคผลการตรวจร่างกาย ตรวจสอบจากภาพด้วยเครื่อง MRIหรือ เครื่อง X-ray และวินิจฉัยภาพรวมทั้งหมด
  ผลจากเครื่อง MRI จะมีประสิทธิภาพที่สุดในการวินิจฉัยโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนที่
  การตรวจด้วยเครื่อง MRI จะแสดงให้เห็นถึงตำแหน่งของจุดที่หมอนรองกระดูกเลื่อน ขนาด รูปร่าง และจุดที่กดทับเส้นประสาท และวินิจฉัยว่าจะสามารถหายเองได้หรือไม่
  หรือหากต้องได้รับการรักษา จะต้องรักษาด้วยวิธีใด เป็นต้น
  ในการตรวจด้วยเครื่อง MRI อาจจะไม่พบจุดที่เลื่อนที่ขนาดเล็กได้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของเครื่อง MRIและวิธีการถ่ายภาพ
  อาจมีสาเหตุอื่นของอาการปวดและอาการชาได้ ถึงแม้ว่าจะค้นพบจุดที่เลื่อนแล้วก็ตาม
  อาจมีการกล่าวว่า นี่ไม่ใช่โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่เป็นหมอนเลื่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือ บอกว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแต่ก็อาจเป็นโรคอื่นได้อีกเช่นกัน
  ฉะนั้น ก่อนอื่นต้องลองเข้ารับการวินิจฉัยก่อนเป็นอันดับแรก

 • question

  มีวิธีไหนบ้างที่รักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทให้หายอย่างรวดเร็ว

  answer

  หากกล่าวแบบบทสรุปคือ สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามใช้ชีวิตประจำวันเพื่อไม่ให้มีอาการออกปวด
  ไม่มียาที่ช่วยลดขนาดหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท หรือการออกกำลังกาย หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อลดหมอนรองกระดูก
  ยิ่งไปกว่านั้นการรักษาอื่นเช่น การบิดยืดร่างกาย การนวด หรือการใช้ไฟฟ้าช่วยรักษา ก็ไม่ใช่วิธีการรักษา
  หากมีอาการปวดหรือชานั้นจะขึ้นอยู่กับท่าทางหรือการเคลื่อนไหวของร่างกาย ซึ่งเป็นไปได้ที่เส้นประสาทนั้นถูกกระตุ้น
  ดังนั้นการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อเลี่ยงการปวดเหล่านี้คือสิ่งสำคัญ

 • question

  จะเป็นอะไรไหมถ้าจะไม่รักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

  answer

  โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเป็นโรคที่อาการจะหายไป และสามารถหายเองได้
  หมอนรองกระดูกไม่ได้ซ่อมแซม หรือสร้างใหม่ได้เอง แต่อาจหดหรือหายไปเอง
  ก่อนมีการพิจารณาถึงการผ่าตัด จะต้องดูถึงการเปลี่ยนแปลงของอาการ พร้อมให้คำแนะนำถึงวิธีรักษาที่ทำให้เกิดการเสียหายน้อยที่สุด

 • question

  ต้องระมัดระวังเรื่องอะไรบ้าง หลังจากผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

  answer

  สามารถกลับบ้านได้เลยหลังจากเข้ารับการรักษาที่คลินิกของเรา
  แต่ควรใช้เข็มขัดพยุงหลังในขณะกลับบ้านด้วย
  ประมาณ 1 เดือน ขอให้งดการออกกำลังกายที่รุนแรง แต่สามารถเดินออกกำลังกายเบาๆ และบริหารร่างกายเบาๆ ได้

 • question

  ขั้นตอนในการรักษา จำเป็นต้องมารักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทที่คลินิกบ่อยหรือไม่

  answer

  หากรักษาที่คลินิกเรา หลังจากได้รับการวินิจฉัยแล้วสามารถเข้ารับการรักษาได้เลยภายในวันเดียวกัน
  ในกรณีที่ต้องการเพียงรับฟังคำวินิจฉัย อาจเข้ารับการรักษาอีกวันต่อมาก็ได้。

 • question

  หลังผ่าตัดโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทแล้ว สามารถขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่

  answer

  ขึ้นอยู่แต่ละอาการ แต่ก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้
  แต่ในกรณีที่มีอาการปวดหลังหลังการผ่าตัด อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะขึ้นเครื่องบิน และขึ้นอยู่กับคำแนะนำของหมอ
  กรุณาติดต่อมาที่คลินิกเราหากมีอาการผิดปกติ

ค่าใช้จ่ายในการรักษาด้วยวิธี DST

จำนวนจุดที่ทำการรักษา 1จุด 2จุด 3จุด 4จุด 5จุด
อัตราค่ารักษา 1,320,000 Japanese Yen (JPY) 1,430,000 Japanese Yen (JPY) 1,540,000 Japanese Yen (JPY) 1,650,000 Japanese Yen (JPY) 1,760,000 Japanese Yen (JPY)
หมายเหตุ
※สำหรับผู้ที่เข้ารับการรักษาที่คลินิกของเราค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการตรวจวินิจฉัยและ MRIหรือการทดสอบอื่นๆ จะรวมอยู่อัตราค่ารักษาข้างต้น
※จ่ายค่ารักษากึ่งหนึ่งของค่ารักษาเต็ม หากทำการรักษาซ้ำอีกครั้งภายใน 3 ปีหลังการรักษา
※อัตราค่ารักษาข้างต้นยังไม่รวมภาษี
※วิธีการรักษานี้ไม่สามารถใช้ประกันสังคมได้ ดังนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
※การชำระค่ารักษากรุณาชำระในวันที่เข้ารับการรักษาและสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตประเภท Visa, Master, Union Pay
※หากมีความต้องการทำกายภาพบำบัด (บำบัดอาการปวดหลัง) สามารถโอนค่าใช้จ่ายผ่านทางธนาคารได้
※สามารถขอคืนภาษีได้สำหรับผู้ที่ทำเรื่องขอคืนภาษีค่ารักษา

ความร่วมมือระหว่างILCและILMในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

วิธีรักษา DST สามารถช่วยซ่อมแซมและสร้างหมอนรองกระดูกขึ้นมาใหม่ได้ นอกจากนั้นคลินิกเรายังมีวิธีรักษาหมอนรองกระดูกที่สามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียวอีกด้วย
แต่สาเหตุของการปวดหลังนั้นอาจไม่ได้มาจากหมอนรองกระดูกเพียงอย่างเดียว แต่อาจมาจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือ เส้นเอ็น ก็เป็นได้
คลินิกเราได้ร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญติดตั้งเครื่องมือทางกายภาพบำบัดเพื่อการพักฟื้นอาการปวดหลัง ที่อาจได้รับผลกระทบจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือ เส้นเอ็น ซึ่งเราจะมีการให้รักษาควบคู่ไปด้วย
ILM Medical Fitness มีโปรแกรมระยะสั้นสำหรับผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศหรือจากต่างจังหวัดอีกด้วย

วิธีรักษาของILCคลินิก

วิธีรักษาหมอนรองกระดูกที่สามารถกลับบ้านได้ภายในวันเดียว

การรักษาโรคปวดหลังที่สาเหตุมาจากเส้นประสาท

ตัวอย่างการรักษาโรคหมอนรองกระดูกของคลินิกเรา

วิธีรักษาของILM Medical Fitness

การฟื้นฟูสมรรถภาพอาการปวดหลัง

การรักษาโรคปวดหลังที่สาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ ข้อต่อ หรือ เส้นเอ็น

รายละเอียดเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่ ILM Medical Fitness

ภาพรวมวิธีการรักษา

 • วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2010 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีนี้สามารถรักษาโรคได้หลายหลายประเภทรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังการผ่าตัดด้วยและเป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถ “ ซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลัง ” ได้

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PIDD (Implant)

  การรักษาแบบปลูกฝังเข้าไปในหมอนรองกระดูกสันหลังที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2000 ประสิทธิภาพที่ได้จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหมอนรองกระดูกสันหลังเช่นเดียวกับวิธีแบบ PLDD วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ ไฮบริดเลเซอร์

  การรักษาที่รวมข้อดีของวิธีการรักษาแบบ PLDD และ PODD เข้าด้วยกัน วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยโอโซนที่ใช้รักษากันอย่างแพร่หลายในแถบยุโรปตั้งแต่ปี 1990 วิธีนี้สามารถรักษาโรคได้หลากหลายประเภท

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์แบบผู้ป่วยนอกเริ่มมีมาตั้งแต่ปี 1980 และเป็นวิธีการรักษาหลักๆที่ใช้ในประเทศญี่ปุ่น วิธีนี้เหมาะสำหรับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่