วินิจฉัยฟรีด้วยภาพ

การวินิจฉัยฟรีด้วยภาพที่คลินิกของเรา

คลินิกเรามีบริการวินิจฉัยด้วยภาพ เพียงคุณส่งภาพ MRI・X-ray ที่เคยตรวจมาแล้วพร้อมแนบใบแบบสอบถามการเข้ารับการตรวจส่งมาให้เราเพื่อให้แพทย์ทำการวินิจฉัยซึ่งเป็นบริการที่สะดวกสำหรับผู้ที่เคยตรวจ MRI ที่โรงพยาบาลอื่นมาแล้วรวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ห่างไกลหรือต่างประเทศด้วย

การวินิจฉัยฟรีด้วยภาพ

การวินิจฉัยฟรีด้วยภาพการวินิจฉัยฟรีด้วยภาพ
 • ติดต่อเราติดต่อเรา
  1

  ติดต่อเรา

  คุณสามารถติดต่อเราได้ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือ Skype

 • ส่งข้อมูลภาพ MRI ให้เราส่งข้อมูลภาพ MRI ให้เรา
  2

  ส่งข้อมูลภาพ MRI ให้เรา

  ติดต่อขอข้อมูลภาพ MRI ที่ถ่ายมาไม่เกินสามเดือนจากสถาบันการแพทย์ที่เข้ารับการตรวจในรูปแบบ CD แล้วส่งไปรษณีย์หรือส่งไฟล์มาทางอีเมล

 • กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวินิจฉัยฟรีด้วยภาพและส่งกลับมาให้เรากรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวินิจฉัยฟรีด้วยภาพและส่งกลับมาให้เรา
  3

  กรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวินิจฉัยฟรีด้วยภาพและส่งกลับมาให้เรา

  เราจะติดต่อกลับหาคุณหลังจากที่ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว [คำร้องขอวินิจฉัยฟรีด้วยภาพ]

 • วินิจฉัยจากภาพวินิจฉัยจากภาพ
  4

  วินิจฉัยจากภาพ

  แพทย์จะพิจารณาว่าผู้ป่วยสามารถมารักษาที่คลินิกเราได้หรือไม่โดยการวินิจฉัยจากข้อมูลภาพที่ได้รับมา การวินิจฉัยจะดำเนินการในวันที่ได้รับข้อมูลมาหรือในวันถัดไป แต่บางกรณีอาจจะมีความล่าช้าเนื่องจากมีหมายนัดหรือกำหนดการอื่น

 • การแจ้งผลการวินิจฉัยการแจ้งผลการวินิจฉัย
  5

  การแจ้งผลการวินิจฉัย

  เราจะติดต่อหาคุณหลังจากที่ได้รับผลวินิจฉัยจากแพทย์และแปลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 • นัดวันทำการรักษานัดวันทำการรักษา
  6

  นัดวันทำการรักษา

  สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ารับการรักษาที่คลินิกสามารถนัดหมายวันกับทางเจ้าหน้าที่ได้

แบบฟอร์มคำร้องสำหรับการวินิจฉัยฟรีด้วยภาพ

กรุณากรอกแบบฟอร์ม "คำร้องขอวินิจฉัยฟรีด้วยภาพ" ด้านล่าง เมื่อกรอกข้อมูลที่จำเป็นเรียบร้อยแล้วให้กดยืนยัน หลังจากที่เราตรวจสอบข้อมูลแล้วทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาคุณ
กรุณากรอกข้อมูลในหัวข้อที่ระบุว่า "จำเป็น" อาจมีความล่าช้าในการติดต่อกลับ กรณีเร่งด่วนกรุณาสอบถามทางโทรศัพท์

ชื่อจำเป็น

จำเป็น

นามสกุล

ชื่อ

รหัสไปรษณีย์จำเป็น

จำเป็น

ที่อยู่ 1จำเป็น

จำเป็น

ที่อยู่ 2ไม่เจาะจง

ไม่เจาะจง

เพศจำเป็น

จำเป็น

วันเกิดจำเป็น

จำเป็น

ปี

เดือน

วันที่

อายุจำเป็น

จำเป็น

ปี

หมายเลขโทรศัพท์จำเป็น

จำเป็น

Emailจำเป็น

จำเป็น

Email
(ใส่ซ้ำเพื่อยืนยัน)จำเป็น

จำเป็น

โปรดตอบคำถามต่อไปนี้

1. มีอาการตั้งแต่เมื่อใด? มีอาการที่ไหนและเป็นอย่างไร?จำเป็น

จำเป็น

2. หากคุณได้รับการวินิจฉัยหรือการรักษาจากสถานพยาบาลใด ๆ โปรดระบุชื่อการวินิจฉัยและรายละเอียดการรักษาของคุณจำเป็น

จำเป็น

3.สำหรับผู้ที่ได้รับการผ่าตัด: กรุณาใส่ชื่อของการผ่าตัดถ้าคุณรู้ไม่เจาะจง

ไม่เจาะจง

อื่นๆไม่เจาะจง

ไม่เจาะจง
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ