การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดอย่างรุนแรงที่หลังช่วงล่าง และขาทั้งสองข้างมีอาการปวดตื้อๆ และชา

โรงพยาบาลใกล้บ้านวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และเข้ารับการผ่าตัดแล้ว

แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น ปัจจุบันก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วย

แต่เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด หากคลินิกนี้มีวิธีที่สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ ก็จะลองพิจารณาเข้ามารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่าง และปวดตื้อๆ ที่เส้นประสาทไซอาติกทั้งสองข้าง

หลังจากเข้ารับการผ่าตัดแล้วแต่อาการก็ไม่ดีขึ้น ปัจจุบันมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS ด้วย

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท

นอกจากนี้ที่กระดูกสันหลัง L2/3 L3/4 เอ็นเหลืองบวมจึงวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS ด้วย

เนื่องจากสารน้ำในหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 ลดลงไปเกิน 50% ทำให้เยื่อหุ้มชั้นนอกมีความเสียหาย

สำหรับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกจะวินิจฉัยจากภาพ MRI และจะใช้วิธี DST ในการรักษา

ประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลังคาดว่าจะอยู่ที่ 80% และประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดตื้อๆ และความเสียหายที่เส้นประสาทขาคาดว่าอยู่ที่ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 4 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา