การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังอักเสบและกระดูกส่วนเอวเคลื่อน

จะมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่หลังช่วงล่างและก้น พร้อมยังมีอาการเดินแล้วต้องหยุดเป็นพักๆ อีกด้วย หากเดินต่อไปจะมีอาการปวด

หมอเคยแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด แต่เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด

และได้เจอข้อมูลของคลินิกนี้ในอินเตอร์เนต จึงอยากลองเข้ามารับการวินิจฉัยและพิจารณาเรื่องการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดตื้อๆ ที่บริเวณหลังช่วงล่างและก้น

เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS และ กระดูกเคลื่อน

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L5/S เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS

นอกจากนี้ ยังมีอาการกระดูกเคลื่อนด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 1 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา