การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

ประมาณสิ้นเดือนมิถุนายนปีนี้ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบและเข้ารับการผ่าตัดแล้ว

แต่อาการปวดที่หลังและชาอย่างรุนแรงที่ขาข้างซ้ายยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง

และหมอได้บอกว่าการผ่าตัดอีกครั้งที่โรงพยาบาลเดิมนั้นค่อนข้างยาก จึงรู้สึกว่าอาจจะไม่มีทางดีขึ้นแล้วอีกก็ได้

หลังจากนั้นก็ได้พบโฮมเพจเกี่ยวกับวิธีการรักษาของคลินิกนี้ จึงอยากพิจารณาเข้ามารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่หลังช่วงล่างและชาที่ขาข้างซ้าย ในเดือนมิถุนายนปีนี้ ได้เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากเป็นโรค LCS

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5S เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา