การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 60-69 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

ก่อนหน้านี้เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และเคยใช้วิธี PLDD ในการรักษามา 3 ครั้งแล้ว

แต่อาการก็กลับมากำเริบอีก และรู้สึกไม่สบายตัวมากๆ

ตอนนี้ มีอาการปวดอย่างรุนแรงตั้งแต่หลังช่วงล่างไปจนถึงบริเวณก้น

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

หากคลินิกนี้มีวิธีรักษาที่สามารถรักษาแบบวันเดียวกลับบ้านได้ก็จะพิจารณาเข้ามารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณก้นข้างซ้าย เคยใช้วิธี PLDD รักษา 3 ครั้ง

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท

นอกจากนี้ เนื่องจากเส้นเอ็นสีเหลืองส่วนหนึ่งหนาขึ้น จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS ด้วย

สำหรับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกนั้น เนื่องจากพบว่าเนื้อเยื่อหุ้มชั้นนอกมีความเสียหาย จึงอาจจะต้องใช้วิธี DST รักษา

ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา