การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดตื้อๆ และชาที่ขาทั้งสองข้าง เคยได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลใกล้บ้านว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

และใช้วิธีรักษาโดยต้องไปฉีดยาบล็อกสัปดาห์ละหนึ่งครั้งพร้อมกับทำกายภาพบำบัดไปด้วย แต่อาการก็ไม่ดีขึ้น

เมื่อไม่นานมานี้ เวลาเดินก็ค่อนข้างปวด หากไม่มีไม้เท้าช่วยพยุงก็จะไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้

หากคลินิกนี้มีวิธีที่สามารถรักษาได้ก็จะลองพิจารณาถึงการเข้ารับการรักษาเป็นอันดับต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

เคยวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS เคยใช้วิธีฉีดยาบล็อกและกายภาพบำบัด

มีอาการปวดบริเวณหลังช่วงล่างและมีความผิดปกติที่ขาทั้งสองข้าง พร้อมกับมีอาการปวดตื้อๆ ที่บริเวณเส้นประสาทไซอาติก

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L1/2 L2/3 L3/4 L4/5 เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 4 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา