การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

ก่อนหน้านั้นเคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ ตั้งแต่ปีที่แล้วเริ่มมีอาการปวดอย่างรุนแรงที่ขาข้างขวา

และมีอาการชา เวลาเดินค่อนข้างจะเดินลำบาก

เนื่องจากว่ามีโรคประจำตัวจึงทำให้ไม่สามารถใช้ยาชาสำหรับทั้งตัวได้

หากเข้ามารับการวินิจฉัยที่คลินิกนี้แล้วและมีวิธีที่สามารถรักษาได้ก็จะลองพิจารณาถึงการเข้ารับการรักษาเป็นอันดับต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

ตั้งแต่ปีที่แล้วมีอาการปวดตื้อๆ และชาที่บริเวณกระดูกเชิงกรานข้างขวา พร้อมกับได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5/5 เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 4 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา