การรักษาโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 60-69 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบและหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

มีอาการปวดอย่างรุนแรงทึ่หลังช่วงล่าง มีอาการปวดและชาที่ขาทั้งสองข้าง เวลาเดินค่อนข้างไม่สะดวก

เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด และได้เจอวิธีรักษาของคลินิกนี้ในอินเตอร์เนต จึงลองติดต่อมายังคลินิกนี้

หลังจากจากทราบผลวินิจฉัยแล้วจะลองพิจารณาถึงการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างและที่เส้นประสาทไซอาติกทั้งสองข้าง

เมื่อประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L5/5 เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค : โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

DST : 3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา