การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 690-99 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดที่บริเวณอย่างรุนแรงที่หลังช่วงล่างและที่หลังเท้าข้างขวามีอาการชา เวลาเดินค่อนข้างทรมาน

โรงพยาบาลใกล้บ้านได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ แต่ก็ได้ไปที่โรงพยาบาลอื่นด้วยและบอกถึงสาเหตุว่าเนื่องจากอายุที่มากขึ้น

และได้บอกว่าการรักษามีเพียงวิธีประคับประคองโดยการทานยาเพียงเท่านั้น

แต่เนื่องจากวิธีทานยาไม่ทำให้อาการดีขึ้น หากคลินิกนี้สามารถรักษาได้ ก็จะพิจารณาเข้ามารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่าง และชาทีฝ่าเท้า

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท และเนื่องจากความหนาของเอ็นเหลืองทำให้วินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS ด้วย

โดยเฉพาะสารน้ำหมอนรองกระดูกสันหลัง L2/3 ลดไปมาก จึงทำให้หมอนรองกระดูกเสื่อม

สำหรับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกจะวินิจฉัยจากภาพ MRI และจะใช้วิธี DST ในการรักษา

เนื่องจากปริมาณสารน้ำในหมอนรองกระดูกลดลงจึงทำให้เยื่อหุ้มชั้นนอกเสียหายมาก

ประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดหลังคาดว่าจะอยู่ที่ 80% และประสิทธิภาพในการรักษาความเสียหายที่เส้นประสาทขาคาดว่าอยู่ที่ 73-75%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:3 จุด

ภาพระหว่างทำการรักษา

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา