การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 60-69 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหลังช่วงล่างเวลายืนหรือเดิน และเดินได้เพียงแค่ 5 นาทีเพียงเท่านั้น

โรงพยาบาลใกล้บ้านได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

และได้ฉีดยาบล็อกเส้นประสาทแล้ว แต่อาการก็ไม่ดึขึ้น

หากคลินิกนี้มีวิธีรักษาที่สามารถเสร็จภายในวันเดียวและทำให้อาการให้ดีขึ้นได้

ก็จะพิจารณาเข้ามารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่หลังช่วงล่าง ตั้งแต่เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L1/2 L2/3 L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:4 จุด

ภาพระหว่างทำการรักษา

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา