การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการเมื่อยล้าอย่างรุนแรงคล้ายกับอาการปวดตื้อๆ ที่บริเวณหลังช่วงล่างและขาทั้งสองข้าง

เวลาเดินจะเดินได้เพียงแค่ 500 เมตรเพียงเท่านั้น หากไม่หยุดพักก็จะไม่สามารถเดินต่อได้

โรงพยาบาลอื่นได้วินิฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

แต่เนื่องจากมีโรคประจำตัวและเรื่องการรับภาระของร่างกายจึงต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด

จึงคิดถึงคลินิกนี้ที่มีวิธีรักษาที่ไม่ทำให้ร่างกายรับภาระหนักเกินไป และจะเข้ามาเข้าการวินิจฉัยต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้วเป็นต้นมา มีอาการปวดตื้อๆ ที่ขาทั้งสองข้าง บริเวณหลังช่วงล่างมีอาการล้า มีอาการเดินแล้วต้องหยุดเป็นพักๆ และเป็นโรค LCS

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:3 จุด

ภาพระหว่างทำการรักษา

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา