การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดอย่างรุนแรงและชาที่ขาข้างขวา

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบและกระดูกส่วนเอวเคลื่อน

และได้ใช้วิธีประคับประคองในการรักษาโดยการให้ยารับประทานหรือให้รักษาโดยการผ่าตัด

ซึ่งการใช้ยารักษานั้นไม่ค่อยได้ผลและต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด

หากคลินิกนี้มีวิธีที่สามารถรักษาได้ ก็จะเข้ามารับการวินิจฉัยต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการชาที่บริเวณเส้นประสาทไซอาติกข้างซ้าย เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค LCS และกระดูกส่วนเอวเคลื่อน

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:4 จุด

ภาพระหว่างทำการรักษา

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา