การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างอย่างรุนแรง และขาทั้งสองข้างมีอาการชา โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

และได้แนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด แต่เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีนี้

หากเข้ารับฟังขั้นตอนการรักษาของคลินิกนี้แล้วก็จะพิจารณาเข้ารับการรักษาเป็นการต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างและขาทั้งสองข้างมีอาการชา

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

นอกจากนี้ กระดูก L4 มีอาการของโรคกระดูกส่วนเอวเคลื่อนอีกด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา