การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

ก่อนหน้านี้เคยมีอาการปวดหลังช่วงล่าง แต่เมื่อประมาณ 1 เดือนที่แล้วอาการกลับมากำเริบและเริ่มแย่ลง

เวลาเดินจะทรมานมาก

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท และแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด

แต่เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด จึงได้หาคลินิกอื่นและได้เจอวิธีการรักษาของคลินิกนี้ จึงอยากพิจารณาเข้ามารับการรักษาดู

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดหลังช่วงล่าง ตั้งแต่เมื่อ 1 เดือนที่แล้วอาการเริ่มแย่ลง

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา