การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 60-69 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดเมื่อยที่บริเวณหลังช่วงล่างและก้น ที่ขาทั้งสองข้างมีอาการชาและรู้สึกตึง

ทำให้ไม่สามารถเดินได้คล่องและกระทบต่อชีวิตประจำวันมาก

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทและโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

มีการแนะนำให้รักษาโดยวิธีการผ่าตัด แต่ต้องการเลี่ยงวิธีนี้จึงอยากลองเข้ามารับการวินิจฉัยจากคลินิกนี้ก่อน

เพราะว่าสามารถรักษาเสร็จภายในวันเดียว

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างและขาทั้งสองข้างมีอาการชา ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

นอกจากนี้กระดูกข้อ L4 มีอาการเคลื่อนไปข้างหน้าอีกด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:2 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา