การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

เมื่อประมาณ 5 ปีที่แล้ว หลังจากเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหัก ก็เริ่มมีอาการปวดที่บริเวณเส้นประสาทไซอาติกที่ขาข้างซ้าย

โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ

นอกจากจะมีอาการปวดตื้อๆ ที่ขาข้างซ้ายแล้ว จะรู้สึกว่าที่น่องมีความรู้สึกตึงและปลายนิ้วมักเป็นตะคริว

และอาการก็แย่ลงในแต่ละปี สำหรับวิธีการรักษามีการแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัด

แต่เนื่องจากต้องการเลี่ยงวิธีผ่าตัด และได้รู้จักวิธีการรักษาของคลินิกนี้จากอินเตอร์เนต

คิดว่าก่อนอื่นจะลองเข้ามารับการวินิจฉัยเป็นอันดับแรก

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดตื้อๆ ที่บริเวณเส้นประสาทไซอาติกข้างซ้าย หลังจากเกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหัก พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L3/4 L4/5 L5/S เสื่อมพร้อมกับเป็นโรค LCS

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:3 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา