การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 70-79 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ และเคยได้ไปคลินิกศัลยกรรมกระดูกหรือคลินิกโรคกระดูกมาแล้ว

แต่อาการก็ไม่ดีขึ้นและแย่ลงเรื่อยๆ แม้ว่ายังสามารถเดินได้แต่ยังมีอาการปวดที่บริเวณก้นและที่ขาทั้งสองข้างด้วย

ทำให้เดินได้ไกลเพียงแค่ 100 เมตรเพียงเท่านั้น

รู้มาว่าคลินิกนี้สามารถรักษาเสร็จภายในวันเดียวได้ จึงอยากลองเข้ามารับการรักษาดู

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังและปวดตื้อๆ ที่บริเวณเส้นประสาทไซอาติกทั้งสองข้าง ตั้งแต่เมื่อประมาณ 2 ปีก่อน

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม และ เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:4 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา