การรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อมด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 80-89 เพศหญิง

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

มีอาการปวดอย่างรุนแรงที่บริเวณหลังช่วงล่างและยังเป็นโรคกระดูกสันหลังคดด้วย

โรงพยาบาลอื่นได้แนะนำให้ใช้วิธีผ่าตัดเชื่อมกระดูก แต่เนื่องจากมีความเสี่ยงมากจึงปฏิเสธวิธีนี้ไป

จากนั้นจึงได้หาวิธีรักษาอื่นในอินเตอร์เนต และได้เจอวิธีรักษา DST ที่มีแค่คลินิกนี้เท่านั้น

ซึ่งรู้มาว่าวิธีนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างน้อยสำหรับผู้สูงอายุ จึงอยากลองเข้ามาฟังคำอธิบายวิธีการรักษาเพื่อพิจารณาเข้ารับการรักษาต่อไป

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังส่วนล่าง

ประมาณเดือนมิถุนายนปีนี้ เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานทำให้มีอาการช้ำค่อนข้างรุนแรงที่บริเวณหลังช่วงล่าง มีการแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดเชื่อมกระดูก แต่ได้ปฏิเสธไป

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L2/3 L3/4 L4/5 L5/S เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท พร้อมกับเป็นโรค LCS ด้วย

นอกจากนี้ ยังเป็นโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อมและกระดูกสันหลังคดอีกด้วย

จะใช้การรักษาหมอนรองกระดูกที่เคลื่อนออกมาด้วยวิธี DST ประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 73-80%

ชื่อโรค :โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม

DST:4 จุด

ภาพระหว่างทำการรักษา

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา