การรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทด้วยวิธี DST

ช่วงอายุ 40-49 เพศชาย

อาการ/รายละเอียดการสอบถาม

เมื่อ 3 ปีก่อน เคยรักษาด้วยวิธี PELD เนื่องจากได้รับวินิจฉัยว่าเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

หลังจากการผ่าตัดก็มีความรู้สึกไม่สบายตัว ปัจจุบันจะปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างด้านขวาเป็นหลัก

แม้ว่าจะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง แต่ก็คิดว่าเป็นการรักษาที่เปล่าประโยชน์เพียงเท่านั้น

จึงอยากลองเข้ามารับการวินิจฉัยที่คลินิกนี้ เนื่องจากต้องการเข้ารับการรักษาถึงสาเหตุที่แท้จริงของโรค

ผลการวินิจฉัยจากภาพ

อาการหลัก

มีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่างด้านขวา เมื่อ 3 ปีก่อนเข้ารับการรักษาด้วยวิธี PELD

คำวินิจฉัยของแพทย์

วินิจฉัยว่าหมอนรองกระดูก L4/5 L5/S เสื่อม เคลื่อนทับเส้นประสาท และกระดูกสันหลัง L5 มีอาการอักเสบด้วย

ปริมาณสารน้ำในหมอนเริ่มลดลงกว่า 50% ทำให้เยื่อหุ้มชั้นนอกเกิดความเสียหาย

นอกจากนี้ความเสียหายของเยื่อหุ้มชั้นนอกทำให้เกิดอาการของโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทอีกครั้ง

สำหรับวิธีรักษาหมอนรองกระดูกจะวินิจฉัยความเสียหายของเยื่อหุ้มชั้นนอกจากรูปถ่าย และจะใช้วิธี DSTในการรักษา

คาดว่าประสิทธิภาพการรักษาคาดว่าอยู่ที่ประมาณ 80% และประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติของเส้นประสาทที่ขาอยู่ที่ประมาณ 73%

และเพื่อให้เห็นผลมากขึ้นจะชี้แนะให้รับการกายภาพบำบัดที่ ILM ด้วย

ชื่อโรค : โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท

DST : 2 จุด

ภาพหมอนรองกระดูกสันหลังที่เกิดความเสียหาย

ภาพ MRI ตำแหน่งที่ทำการรักษา