การติดตามผลการรักษาและความคิดเห็นจากคนไข้หลังเข้ารับการรักษาครบหนึ่งปี

ทางคลินิกจะติดตามผลคนไข้หลังเข้ารับการรักษาหนึ่งสัปดาห์ หนึ่งเดือน สามเดือน หกเดือนและหนึ่งปี

โดยการสอบถามทางโทรศัพท์ เราขอยกตัวอย่างความคิดเห็นจากคนไข้ที่เราได้ติดตามผลหลังการรักษามาแล้วหนึ่งปี

※ระดับความพึงพอใจ ประเมินที่ 10

ช่วงอายุ 50-59 ปี เพศชาย

วิธีการรักษา・จำนวนจุด

DST 3 จุด

อาการก่อนเข้ารับการรักษา

มีอาการปวดอย่างรุนแรงตั้งแต่หลังช่วงล่างถึงก้น และมีอาการชาอย่างมากตั้งแต่เข่าทั้งสองข้างจนถึงปลายเท้า

ตอนเดินค่อนข้างลำบาก โรงพยาบาลอื่นได้วินิจฉัยว่าปริมาณสารน้ำในหมอนรองกระดูกลดลงจึงทำให้เป็นโรคหมอนรองกระดูกเสื่อม

และยังมีการแนะนำให้เข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากมีกระดูกงอกหลายแห่ง

นอกจากนี้ยังได้รับการวินิจฉัยอีกครั้งว่าเป็นโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบอีกด้วย

จึงไปหาวิธีรักษาอื่นนอกจากวิธีผ่าตัด และได้เจอวิธี DST ในอินเตอร์เนต

หากวิธีนี้สามารถรักษาได้ก็อยากลองเข้ามารับการรักษาต่อไป

หลังเข้ารับการรักษาหนึ่งสัปดาห์

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง อาการยังเหมือนก่อนการรักษา อาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่าง ก้น และอาการชาที่ขาทั้งสองข้างยังคงมีมากอยู่

หลังเข้ารับการรักษาหนึ่งเดือน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ยังคงมีอาการปวดที่บริเวณหลังช่วงล่าง ก้น และอาการชาที่ขาทั้งสองข้างยังคงมีมากอยู่

ตั้งแต่นี้ไปจะเข้ารับการกายภาพบำบัด จึงตั้งความหวังไว้ว่าจะดีขึ้นตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ซึ่งเคยได้รับการอธิบายตอนที่เข้ารับการวินิจฉัยแล้ว

หลังเข้ารับการรักษาสามเดือน

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัด แต่ว่ารู้สึกสบายตัวขึ้นมาบ้างแล้ว

หากเทียบกับเมื่อที่ผ่านมาหลัง 1 เดือน 80% เริ่มดีขึ้น

ตอนนี้จึงพยายามทำกายภาพบำบัดและยืดเส้นสายเท่าที่ทำได้ เพราะรู้สึกว่าการทำกายภาพบำบัดน่าจะมีประสิทธิภาพร่วมด้วย

หลังเข้ารับการรักษาหกเดือน

อาการปวดและชาที่ขาทั้งสองข้างยังคงมีอยู่ แต่ว่าอาการปวดที่หลังช่วงล่างและก้นดีขึ้นบ้างแล้ว

หากไม่มีการเคลื่อนไหวตัวอย่างรุนแรง อาการที่เหมือนก่อนการรักษาก็จะไม่ค่อยมีแล้ว

ตอนนี้จึงทำกายภาพบำบัดและยืดเส้นสายต่อไป

หลังเข้ารับการรักษาหนึ่งปี

อาการปวดที่หลังช่วงล่างและก้นดีขึ้นบ้างแล้ว แต่ก็ยังคงอยากให้หายมากกว่านี้อีก

ทว่า หากเทียบกับก่อนการรักษาก็รู้สึกสบายตัวขึ้นมามากแล้ว

พึงพอใจระดับ 7