We specialize in outpatient treatment of Low Back Pain We specialize in outpatient treatment of Low Back Pain
Treatment of Disc Hernia, Sciatica, Spinal Stenosis Treatment of Disc Hernia, Sciatica, Spinal Stenosis

ลักษณะเด่นของคลินิก

 • การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST
  การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST

  การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST

  เราขอนำเสนอวิธีการรักษาแบบ DST (Discseel Treatment) ซึ่งเป็นที่แรกในญี่ปุ่นและเอเชีย วิธีนี้สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกที่แตกหักหรือสูญเสียน้ำ DST มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคปวดหลังส่วนล่างต่างๆได้ เช่น โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ เป็นต้น
  (※1) จากผลการวิจัยโดย Operation Japan (Ltd.)

 • เป็นผู้นำด้านการรักษาขั้นสูงระดับโลก
  เป็นผู้นำด้านการรักษาขั้นสูงระดับโลก

  เป็นผู้นำด้านการรักษาขั้นสูงระดับโลก

  ด้วยความร่วมมือและการจัดฝึกอบรมกับสถาบันทางการแพทย์ต่างชาติทำให้เราสามารถนำเสนอวิธีการรักษาอาการปวดหลังส่วนล่างขั้นสูงระดับโลกได้อย่างหลากหลาย โดยประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของผู้ป่วย

 • รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายประเภท
  รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายประเภท

  รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายประเภท

  เราทำการตรวจสอบและวินิจฉัยอย่างถูกต้องแม่นยำเพื่อให้สามารถรักษาได้หลายหลากอาการ เช่น โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อาการปวดสะโพกร้าวลงขาและโรคกระดูกสันหลังเคลื่อนอันเป็นสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่าง การรักษาทั้งหมดของคลินิกเราเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอกสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวหลังรักษาเสร็จ

 • สามารถรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นจากการผ่าตัดหรือกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังผ่าตัด
  สามารถรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นจากการผ่าตัดหรือกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังผ่าตัด

  สามารถรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นจากการผ่าตัดหรือกลับมาเป็นซ้ำอีกหลังผ่าตัด

  เราสามารถรักษาผู้ป่วยที่เคยผ่าตัดมาแล้วแต่อาการไม่ดีขึ้น ผู้ป่วยที่กลับมาปวดซ้ำอีกหลังผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถผ่าตัดได้อีก แต่ทั้งนี้ทางเราจะพิจารณาจากการตรวจและวินิจฉัยว่าผู้ป่วยนั้นสามารถมารักษาที่คลินิกเราได้หรือไม่

 • การรักษาที่มีความเจ็บปวดและความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ
  การรักษาที่มีความเจ็บปวดและความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ

  การรักษาที่มีความเจ็บปวดและความเสี่ยงน้อยสำหรับผู้สูงอายุ

  คลินิกของเราทำการรักษาโดยไม่ใช้มีดผ่าตัดจึงเป็นวิธีที่เกิดความเจ็บปวดน้อยสำหรับผู้สูงอายุและโดยพื้นฐานแล้วหลังการรักษาก็ไม่จำเป็นต้องไปโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่องหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ ดังนั้นเราสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่กำลังพิจารณาเรื่องการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่นได้

 • วินิจฉัยฟรีด้วยภาพ
  วินิจฉัยฟรีด้วยภาพ

  วินิจฉัยฟรีด้วยภาพ

  หากผู้ป่วยส่งต่อภาพ MRI ที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นมาให้เรา เราจะตรวจวินิจฉัยให้ฟรีว่าผู้ป่วยนั้นสามารถมารักษาที่คลินิกเราได้หรือไม่ อีกทั้งคลินิกเรามีเจ้าหน้าที่ล่ามด้วย ดังนั้นผู้ป่วยชาวต่างชาติก็สามารถปรึกษาหารือและเข้ามารักษาที่คลินิกได้

วิธีการรักษา

 • ภาพรวมวิธีการรักษา / โรคที่รักษาได้

  ภาพรวมของวิธีการรักษา / เงื่อนไขที่เราปฏิบัติ ภาพรวมของวิธีการรักษา / เงื่อนไขที่เราปฏิบัติ

  เราได้สรุปข้อมูลภาพรวมวิธีการรักษาของคลินิก โรคที่รักษาได้และตารางเปรียบเทียบของแต่ละวิธีการรักษา

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™)

  The DST Method (Discseel™) The DST Method (Discseel™)

  วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังที่เริ่มมีมาตั้งแต่ปี 2010 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา วิธีนี้สามารถรองรับโรคได้หลายหลายประเภทรวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาหลังการผ่าตัดด้วยและเป็นเพียงวิธีเดียวที่สามารถ (※2)“ ซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลัง ” ได้

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PIDD
  (ปลูกฝัง)

  วิธีการรักษาแบบ PLDD (ปลูกฝัง) วิธีการรักษาแบบ PLDD (ปลูกฝัง)

  วิธีการปลูกฝังเข้าไปในหมอนรองกระดูกที่เริ่ีมมีมาตั้งแต่ปี 2000 ช่วยให้อาการบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกสันหลังหายไปเช่นเดียวกับวิธีการรักษาแบบ PLDD แต่วิธีนี้เหมาะสำหรับรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • การรักษาด้วยไฮบริดเลเซอร์

  การรักษาด้วยไฮบริดเลเซอร์ การรักษาด้วยไฮบริดเลเซอร์

  วิธีการที่รวมเอาข้อดีของ PLDD และ PODD เข้าด้วยกัน วิธีนี้เหมาะสำหรับรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PODD
  (โอโซน)

  วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน) วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน)

  วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยโอโซนนี้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 1990 ในแถบยุโรป วิธีนี้สามารถรักษาโรคได้หลากหลาย

  รายละเอียดคลิกที่นี่
 • วิธีการรักษาแบบ PLDD
  (เลเซอร์)

  วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์) วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์)

  วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยเลเซอร์แแบบสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวเป็นวิธีส่วนใหญ่ที่ใช้ในญี่ปุ่นมาตั้งแต่ปี 1980 วิธีนี้เหมาะสำหรับรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  รายละเอียดคลิกที่นี่

TOPICS

Social Media

การเดินทางมา ILC

เวลาทำการ

เวลาทำการ

จ-ส.: 9:00-17:00

เวลาตรวจ พฤ อา
เวลาตรวจช่วงเช้า/
9:00-10:45
เวลาตรวจช่วงบ่าย/
15:00-16:30

※ คลินิกเราเป็นระบบนัดหมายเท่านั้น สำหรับท่านที่ต้องการเข้ารับการตรวจรักษากรุณามาที่คลินิกหลังทำการนัดหมายเรียบร้อยแล้ว