We specialize in outpatient treatment of Low Back Pain We specialize in outpatient treatment of Low Back Pain
Treatment of Disc Hernia, Sciatica, Spinal Stenosis Treatment of Disc Hernia, Sciatica, Spinal Stenosis

อะไรทำให้เราแตกต่าง

 • การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST
  การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST

  การซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธี DST

  คลินิกของเราเป็นที่แรก(※1)ในเอเชียที่เสนอวิธีการรักษาด้วยวิธี DST (Discseel™ treatment) วิธีการรักษาแบบนี้สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังที่แตกหักหรือสูญเสียน้ำ DST นั้นได้ผลในการรักษาโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ และอาการอื่นๆเกี่ยวกับหลังส่วนล่าง
  (※1) จากผลการวิจัยโดย Operation Japan (Ltd.)

 • เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรักษาขั้นสูง
  เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรักษาขั้นสูง

  เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการรักษาขั้นสูง

  ด้วยความร่วมมือและการจัดฝึกอบรมกับสถาบันทางการแพทย์ต่างชาติทำให้เราสามารถเสนอวิธีการรักษาขั้นสูงระดับโลกที่หลากหลายสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง โดยประยุกต์ให้เข้ากับความต้องการของผู้ป่วย

 • รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายชนิด
  รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายชนิด

  รองรับอาการปวดหลังส่วนล่างหลากหลายชนิด

  เราทำการทดสอบที่ถูกต้องและวินิจฉัยอย่างแม่นยำเพื่อที่เราจะสามารถรักษาหลากหลายอาการที่เป็นสาเหตุของอาการปวดหลังส่วนล่าง เช่น โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ โรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาท อาการปวดสะโพก และโรคกระดูกสันหลังเคลื่อน การรักษาทั้งหมดของคลินิกเราเป็นการรักษาแบบผู้ป่วยนอก

 • การรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังผ่าตัด
  การรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

  การรักษาอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นหรือเกิดขึ้นหลังผ่าตัด

  นอกจากนี้เรายังสามารถรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดที่ไม่ดีขึ้นด้วยการผ่าตัดที่เกิดขึ้นหลังการผ่าตัดหรือผู้ที่ไม่สามารถผ่าตัดได้อีก อย่างไรก็ตามเราจะพิจารณาจากการตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยว่าการรักษาที่คลินิกของเราเป็นไปได้หรือไม่

 • การรักษาที่เกิดความเสียหายน้อยสำหรับผู้สูงอายุ
  การรักษาที่เกิดความเสียหายน้อยสำหรับผู้สูงอายุ

  การรักษาที่เกิดความเสียหายน้อยสำหรับผู้สูงอายุ

  คลินิกของเราไม่ดำเนินการโดยใช้มีดผ่าตัด เราดำเนินการรักษาที่เกิดความเสียหายน้อยสำหรับผู้สูงอายุด้วย โดยปกติการเข้ารับการตรวจของแพทย์ปกติและการฟื้นฟูสมรรถภาพจะไม่จำเป็นหลังจากการรักษาดังนั้นเราจึงสามารถปรึกษากับผู้ป่วยที่กำลังพิจารณาการผ่าตัดที่โรงพยาบาลอื่น

 • วินิจฉัยด้วยภาพฟรี
  วินิจฉัยด้วยภาพฟรี

  วินิจฉัยด้วยภาพฟรี

  หากเราถูกส่งต่อภาพเช่น MRI ที่โรงพยาบาลอื่นเราจะตรวจสอบได้ฟรีไม่ว่าคุณจะสามารถได้รับการรักษาที่คลินิกของเราหรือไม่ นอกจากนี้เรายังสามารถจัดการการปรึกษาหารือหรือการตรวจสอบสำหรับผู้ป่วยจากต่างประเทศ

5 ประเภทของการรักษาผู้ป่วยนอกสำหรับอาการปวดหลังส่วนล่าง

 • ภาพรวมของวิธีการรักษา / เงื่อนไขที่เราปฏิบัติ

  ภาพรวมของวิธีการรักษา / เงื่อนไขที่เราปฏิบัติ ภาพรวมของวิธีการรักษา / เงื่อนไขที่เราปฏิบัติ

  เราได้โพสต์: ภาพรวมของวิธีการรักษาผู้ป่วยนอกของเราเงื่อนไขที่เราปฏิบัติและตารางเปรียบเทียบสำหรับการรักษาของเราแต่ละราย

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • วิธีการรักษาแบบ DST (Discseel™)

  The DST Method (Discseel™) The DST Method (Discseel™)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2010 สามารถใช้ได้กับสภาพที่หลากหลายรวมถึงปัญหาในผู้ป่วยหลังผ่าตัด เป็นการรักษาเพียงอย่างเดียว (※ 2)ที่สามารถซ่อมแซมและฟื้นฟูหมอนรองกระดูกสันหลังได้

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • วิธีการรักษาแบบ PIDD
  (ปลูกถ่าย)

  วิธีการรักษาแบบ PLDD (ปลูกถ่าย) วิธีการรักษาแบบ PLDD (ปลูกถ่าย)

  การรักษาด้วยการปลูกถ่ายหมอนรองกระดูกสันหลังเริ่มในช่วงปี 2000 เช่นเดียวกับ PLDD ผลลัพธ์ที่ปราศจากอาการบาดเจ็บต่อหมอนรองกระดูกสันหลังนั้นสามารถคาดการณ์ได้ การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • การรักษาด้วยเลเซอร์ไฮบริด

  การรักษาด้วยเลเซอร์ไฮบริด การรักษาด้วยเลเซอร์ไฮบริด

  การรักษาที่รวมผลดีของ PLDD และ PODD. การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • วิธีการรักษาแบบ PODD
  (โอโซน)

  วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน) วิธีการรักษาแบบ PODD (โอโซน)

  การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังด้วยโอโซนได้ถูกใช้ในยุโรปเป็นส่วนมากตั้งแต่ช่วงปี 1990 การรักษาแบบนี้เหมาะสมกับเงื่อนไขที่หลากหลาย

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด
 • วิธีการรักษาแบบ PLDD
  (เลเซอร์)

  วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์) วิธีการรักษาแบบ PLDD (เลเซอร์)

  วิธีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังของผู้ป่วยนอกด้วยวิธีการเลเซอร์นั้นเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกตั้งแต่ช่วงปี 1980 การรักษาแบบนี้เหมาะสำหรับโรคหมอนรองกระดูกเคลื่อนทับเส้นประสาทเท่านั้น

  คลิกที่นี่สำหรับรายละเอียด

TOPICS

Social Media

การเข้าถึง ILC

เวลาให้คำปรึกษา

เวลาทำการ

จ-ส.: 9:00-17:00

เวลาให้คำปรึกษา พฤ อา
การให้คำปรึกษาช่วงเช้า/
9:00-10:45
การให้คำปรึกษาช่วงบ่าย/
15:00~16:30

※ ให้คำปรึกษาเฉพาะผู้ที่นัดหมายเท่านั้น เราจะเชิญผู้ป่วยที่ต้องการการทดสอบ การวินิจฉัย หรือการรักษาให้มาพบเราหลังจากนัดหมาย